Hoe bespreek je het Israëlisch-Palestijns conflict?

Het Israëlisch-Palestijns conflict komt regelmatig in het nieuws. Dit is vaak het geval als het geweld tussen Palestijnse Arabieren en Israëlische Joden oplaait, bijvoorbeeld tijdens de reeks Israëlische politieoperaties en anti-Israëlische aanslagen in het voorjaar van 2022. Voor veel Israëliërs en Palestijnen geldt dat ze elkaar als de aanstichter zien van het wederkerend geweld. Dit maakt dat de partijen niet snel tot een oplossing zullen komen. Het Israëlisch-Palestijns conflict ligt gevoelig en leidt het tot heftige reacties op sociale media en wellicht ook in de klas. In dit bericht noemen wij een aantal overwegingen bij het bespreken van dit conflict.

Het conflict kan heftige reacties oproepen

De discussies die er spelen over het conflict zijn erg gepolariseerd: aan één uiterste zijde zijn er mensen die de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en het geweld gericht op Palestijnse burgers goedpraten. Sommige van hen zullen pro-Palestijnse geluiden of Israëlkritiek al snel wegzetten als antisemitisme. Anderzijds zijn er mensen die sympathiseren met de Palestijnse bevolking en hier wel degelijk antisemitische sentimenten op na houden. Het kan zelfs zo zijn dat zij geweld tegen (Israëlische) Joden vergoelijken. Hoewel deze voorbeelden twee uitersten zijn in de discussies over het Israëlisch-Palestijns conflict, is het mogelijk dat leerlingen vergelijkbare meningen hebben.

Het is niet altijd wenselijk om het conflict te bespreken

Zeker als het bekend is dat (een aantal) leerlingen sterke meningen hebben over het conflict, is het belangrijk om te overwegen of het conflict überhaupt wel in de klas moet worden besproken. Dit hangt vooral af van de vraag of het mogelijk is om een veilige sfeer te creëren in de klas, waarin leerlingen hun meningen kunnen delen zonder dat dit al te heftige reacties oproept bij andere leerlingen. De leerlingen hoeven het niet met elkaar eens te zijn over het conflict, maar ze moeten wel respect hebben voor elkaars meningen en anderen niet beledigen of discrimineren. Mocht je het conflict toch willen bespreken, dan raden wij aan om rekening te houden met onze Do’s & Don’ts bij het bespreken van controversiële onderwerpen. Een aantal van deze tips zijn hieronder uitgewerkt.

1. Let op je woordkeuze

De woorden die je gebruikt zeggen indirect al veel over je eigen standpunt in het conflict. Dit is bijvoorbeeld het geval als je Israël erkent als staat of bij het gebruik van ofwel ‘Palestijnse gebieden’ of ‘Palestina’. Daarom is het van belang dat je je bewust wordt van je eigen standpunt en het mogelijk effect van je woordkeuze voordat je het conflict bespreekt. Bij TerInfo houden wij de duidingen van Nederland en de Europese Unie aan. De EU spreekt over ‘Palestijnse gebieden’ of ‘Palestijnse Autoriteit’ en erkent Israël als staat. Nederland ziet de militaire acties van Israël niet als (staats)terreur. Wel beschouwt Nederland de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden als illegaal.

2. Heb feitenkennis paraat

Het Israëlisch-Palestijns conflict is enorm complex en lastig om in één les samen te vatten. Belangrijk is dat dit conflict niet wordt versimpeld. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle Palestijnen en Arabieren moslim en niet alle Israëliërs joods. Deze video’s van NOS op 3 en het NOS Jeugdjournaal leggen beknopt uit wat zich nu precies in Israël en de Palestijnse gebieden afspeelt en hoe dit gelinkt is aan de geschiedenis van de regio. Onze lesplannen kunnen gebruikt worden om in een volledige les stil te staan bij dit conflict. Bekijk ook ons dossier over Israël-Palestina.

3. Benoem tegengeluiden

Hoewel de situatie weinig hoopgevend is, is het belangrijk om te benadrukken dat er een verschil is tussen Palestijnse en Israëlische leiders en burgers. Hoewel er naarmate dit conflict voortduurt meer burgers aan beide kanten zijn die het geweld van hun leiders steunen of goedpraten, zitten veel mensen niet te wachten op dit geweld. Deze reportage van Nieuwsuur laat goed zien hoe er ook verbroedering plaatsvindt tussen Israëlische en Palestijnse mensen, die voortduurt onafhankelijk van wat er in de politiek wordt gezegd en gedaan. Er bestaan ook organisaties die oproepen tot vredig samenleven, zoals Standing Together.

Voor vragen over deze blogpost, het Israëlisch-Palestijns conflict of ons lesmateriaal hierover, kunt u contact met ons opnemen.

Credits thumbnail

RJA1988 (Pixabay), https://pixabay.com/nl/service/license/