Disclaimer


Ondanks de geboden zorgvuldigheid en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of de voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Hierom aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of de (on)bereikbaarheid van de website.

Diensten en producten die worden geleverd op deze website, noch enig product of dienst dat wordt genoemd op deze website zijn niet gegarandeerd door de partijen achter deze website. Wij behouden ons het recht enige en elke inhoud van de website aan te passen, te verwijderen of te verplaatsen zonder enige kennisgeving van te voren.

Meningen en beweringen, geuit in onze artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van onze auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de beheerders van deze website, de internetprovider, serverprovider, de Universiteit Utrecht, de gemeente Utrecht of enige andere betrokken partijen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen, en aanvaarden op geen enkele manier verantwoordelijkheid ten opzichte van deze meningen.

Op de website staan verschillende links naar andere websites. Wij zij niet aansprakelijk voor de inhoud van die andere sites en/of de wijze waarop andere sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees altijd het privacybeleid, de disclaimer, algemene voorwaarden en de disclaimer (indien aanwezig) van websites die u bezoekt.

Click here to revoke the Cookie consent