Home

Terrorisme bespreekbaar
maken in de klas

Over TerInfo

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door hoogleraar Beatrice de Graaf, om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het PO, VO en mbo.

Wat biedt TerInfo?

  • Onafhankelijke kennisbank over terrorisme en politiek geweld 
  • Lesbrieven bij actuele, heftige maatschappelijke gebeurtenissen
  • Kant-en-klare lessen op verschillende niveaus 
  • Pedagogische handvatten bij het bespreken van gevoelige thema’s
  • Wetenschappelijke inzichten over wat jongeren weten over terrorisme, vinden van terrorisme en voelen bij terrorisme