Home

Terrorisme bespreekbaar
maken in de klas

Over TerInfo

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het po, vo en mbo. Lees meer.

Wat biedt TerInfo?

  • Lesbrieven bij actuele, disruptieve momenten
  • Kant-en-klare lessen op verschillende niveaus 
  • Onafhankelijke kennisbank over terrorisme, politiek geweld en complottheorieën
  • Pedagogische handvatten bij het bespreken van gevoelige thema’s
  • Wetenschappelijke inzichten in wat jongeren weten over terrorisme, vinden van terrorisme en voelen bij terrorisme
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van lessen over disruptieve momenten en de behoeftes van docenten