FAQ

Veelgestelde vragen over TerInfo, praktische zaken en het bespreken van terrorisme en andere controversiële onderwerpen in de klas.

Over TerInfo

Wat doet TerInfo? 

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Dat doen we door docenten (PO, VO en mbo) te voorzien van artikelen in onze kennisbank over terrorisme en politiek geweld. Daarnaast bieden we kant-en-klaar lesmateriaal aan waarmee docenten zelf in de klas les kunnen geven. Bij heftige gebeurtenissen in de samenleving brengen we zo snel mogelijk een lesbrief uit met context, duiding, pedagogische handvatten en concrete werkvormen. We doen onderzoek naar wat jongeren weten van terrorisme, wat ze meekrijgen van heftig nieuws en naar het effect van ons lesmateriaal op hun houdingen en angstgevoelens. Alle activiteiten van TerInfo zijn gratis voor scholen. 

Hoe is TerInfo ontstaan? 

TerInfo is voortgekomen uit de zogeheten Taskforce Radicalisering en Polarisatie, die door de Gemeente Utrecht ter ondersteuning van Utrecht Zijn We Samen (UZWS) in 2015 in het leven is geroepen. UZWS is een programma gericht op het tegengaan van radicalisering en polarisering in Utrecht. Omdat hoogleraar Beatrice de Graaf steeds meer verzoeken kreeg vanuit het onderwijsveld om te helpen bij het bespreken van terrorisme en aanverwante onderwerpen, ontwikkelde ze samen met hoogleraar Micha de Winter ideeën om het domein van het onderwijs bij dit programma te betrekken. Intussen is TerInfo uitgegroeid tot een omvangrijk kennisplatform met artikelen en lesmateriaal. Sinds eind 2020 ontvangt TerInfo een subsidie van de NCTV en de ministeries van SZW en OCW.

Wie zijn de mensen achter TerInfo?

Naast het vaste team van TerInfo werken experts van de Universiteit Utrecht vanuit verschillende disciplines en achtergronden mee aan het project. Daarnaast is TerInfo een leergemeenschap. Dat wil zeggen dat studenten vanuit verschillende studierichtingen betrokken zijn bij het project en de kans krijgen om hun academische kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Zij schrijven mee aan de website. Bekijk hier welke mensen betrokken zijn bij TerInfo.

Wat voor onderzoek doet TerInfo?

Onderzoek van Theriault et al. heeft uitgewezen dat kennisgerichte interventies helpen om angst voor terrorisme weg te nemen en polarisatie in de tegen te gaan. Uit ons verkennende attitudeonderzoek (2019-2020) bleek ook dat de historiserende aanpak veel docenten en leerlingen aanspreekt. Momenteel doen we onderzoek naar de effecten van onze werkwijze. Daarnaast inventariseren we wat leerlingen al weten over terrorisme en waar ze hun informatie vandaan halen, wat ze vinden van terrorisme en wat ze voelen bij terrorisme. Lees hier meer.

Voor scholen

Ik ben nieuw hier. Wat kan ik allemaal vinden op deze website?

Bedankt voor je aanmelding en interesse in TerInfo. Hier lees je meer over ons programma en hoe we jou van dienst kunnen zijn. 

Wat kan TerInfo betekenen voor mijn school?

TerInfo ondersteunt docenten (PO, VO en mbo) met gratis, onafhankelijke informatie over terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in onze kennisbank. Daarnaast bieden we kant-en-klaar lesmateriaal aan waarmee je zelf aan de slag kunt in het klaslokaal, over de geschiedenis van terrorisme, de psyche van terroristen en in het kader van mediawijsheid. We ondersteunen en bieden maatwerk aan scholen die worstelen met een recente gebeurtenis. Ook bieden we profielwerkstukondersteuning en gastlessen aan voor scholen en presentaties, workshops en trainingen voor docenten (in opleiding). Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag een gastles aanNoot: Op dit moment bieden we geen gastlessen aan. 

Kan ik als docent iets betekenen voor TerInfo?

TerInfo ontwikkelt al het materiaal in nauwe samenspraak met docenten en leerlingen. Daarom hebben we een docenten- en leerlingenpanel, dat ons voorziet van feedback. Ook zijn we altijd op zoek naar scholen die mee willen doen met ons wetenschappelijk onderzoek. Wil je ons graag van feedback voorzien, wil je meedoen met ons panel of onderzoek of heb je verbeteringen of suggesties? Neem contact met ons op. We horen graag van je!

Wat betekenen de niveaus van jullie lesmateriaal?

Geen enkele klas is hetzelfde. Kies zelf het niveau dat het beste aansluit bij de klas die je voor je hebt. Onderstaande indeling kun je hanteren als richtlijn.

  1. * eenvoudig: PO onderbouw
  2. ** basis: PO bovenbouw, onderbouw vmbo 
  3. *** verdiepend: onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, havo/vwo, mbo
  4. **** uitdagend: bovenbouw havo/vwo

Accounts

Waarom moet ik een account aanmaken?

Het materiaal van TerInfo wordt met zorg samengesteld om docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij het bespreken van terrorisme en andere heftige gebeurtenissen in de klas. Door te werken met accounts houden we zicht op onze doelgroep. We benaderen onze contacten incidenteel met de vraag of ze ons kunnen helpen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Wat kost een account?

Het materiaal van TerInfo is kosteloos voor docenten. Ook leerlingen kunnen toegang krijgen tot de website. Vraag hier een account aan. Sta je niet voor de klas en wil je toch een account aanvragen? Stuur ons dan een mail

Ik sta niet voor de klas. Kan ik toch een account aanvragen?

In principe is het materiaal van TerInfo gemaakt voor docenten. Wil je toch graag toegang tot onze site? Stuur ons dan een mail

Hoe kan ik een account aanvragen?

Vul hier het registratieformulier in om een account aan te vragen. We streven ernaar je aanvraag uiterlijk de volgende werkdag goed te keuren. Na goedkeuring heb je onbeperkt toegang tot onze kennisbank en ons lesmateriaal.

Ik heb een account aangevraagd, maar kan nog niet inloggen. Wat moet ik doen?

Ons materiaal is gratis toegankelijk voor docenten in het onderwijs. Wij controleren die aanvragen handmatig. In principe komen we de eerstvolgende werkdag bij je terug, maar soms kan het iets langer duren. We vragen om je begrip hiervoor. Duurt het lang en denk je dat er iets niet klopt? Neem dan contact op.

Controversiële onderwerpen in de klas

Hoe definiëren jullie terrorisme?

Gebeurtenissen worden getoetst aan de definitie van ‘terrorisme’, zoals geformuleerd door de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid): ‘Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’ 

Maak je kinderen niet onnodig bang door met ze te praten over terrorisme ?

Leerlingen krijgen dankzij (sociale) media veel mee van heftig nieuws en van heftige gebeurtenissen, vaak meer dan ouders, verzorgers en docenten denken. Juist daarom is het belangrijk om leerlingen te helpen deze gebeurtenissen te duiden en te voorzien van context. TerInfo helpt docenten in het primair, voortgezet en in het middelbaar beroepsonderwijs hierbij. Onderzoek wijst uit dat juist het overbrengen van feitelijke kennis jongeren helpt om zaken als terrorisme beter te begrijpen en angst helpt weg te nemen. 

Wat is het pedagogisch kader van TerInfo?

Het pedagogisch kader van TerInfo bestaat uit vier uitgangspunten: 1) Evenwichtig duidingskader, 2) Complementariteit: structureel & ad hoc, 3) Handelingsperspectief en 4) Inclusiviteit. Bij het Evenwichtig duidingskader en Inclusiviteit staat multiperspectiviteit centraal, wat kort gezegd betekent dat verschillende perspectieven op één gebeurtenis tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan. Tegelijkertijd opereert TerInfo binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat, en geeft de grenzen van dat normatieve kader in lessen en in materiaal ook duidelijk aan. Lees hier meer.

Waarom kiest TerInfo voor een historiserende benadering?

Wanneer er angst of onrust leeft op scholen rondom heftige gebeurtenissen, zoals na terroristische aanslagen, is het belangrijk om deze in perspectief te plaatsen. Daarom heeft TerInfo een historiserende insteek die is gericht op het overdragen van kennis en het bieden van context, wat helpt om het hedendaagse moment van schok en urgentie in perspectief te plaatsen. Het bieden van historische kennis helpt bij het in perspectief plaatsen van urgente momenten van shock waardoor er betekenis kan worden gegeven aan de persoonlijke ervaring. Dit draagt bij aan het zelfbewustzijn omdat het leerlingen de mogelijkheid geeft zichzelf in een historische tijdlijn en omvangrijker narratief te positioneren. Door leerlingen bijvoorbeeld de golventheorie van David Rapoport bij te brengen, krijgen ze het besef dat terrorisme al langer bestaat, dat daders niet altijd een religieuze achtergrond hebben en dat terrorisme komt en gaat in golven. Juist door aanslagen en dreigingen uit het verleden te behandelen, kan het onderwerp gedepolitiseerd en met minder emoties worden besproken, waarna de verbinding met het heden kan worden gemaakt.

Hoe bepaalt TerInfo aan welke onderwerpen aandacht wordt besteed? 

Het uitgangspunt bij onze onderwerpkeuze is de resonantie in de Nederlandse samenleving. Daarom controleert TerInfo regelmatig wat voor vragen er worden gesteld door leerlingen en docenten en wat er überhaupt onder hen speelt op dit gebied. Onderwerpkeuze baseren we onder andere op berichtgeving uit de Nederlandse, internationale en sociale media. Bovendien is en blijft TerInfo in gesprek met haar eigen experts binnen de academische wereld, partners en uiteraard de deelnemende scholen over welke onderwerpen aandacht behoeven op de website. Lees hier meer.

Hoe bespreek je terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de klas?

Iedere klas en docent is anders. Er is dan ook niet één manier om actuele, gevoelige en moeilijke maatschappelijke thema’s te bespreken in de klas. Wel zijn er enkele Do’s, richtlijnen die in de meeste gevallen helpen, en Don’ts, aspecten die je beter kunt vermijden of onderbreken. Lees hier meer.

Hoe kan ik omgaan met controverse in de klas?

Bij TerInfo zijn diverse experts betrokken die je kunnen helpen bij het bespreken van heftige gebeurtenissen in de klas. Heb je een specifieke vraag of kwestie waar je tegenaan loopt? Neem dan contact met ons op. Een organisatie als Stichting School en Veiligheid biedt kosteloze trainingen aan op het gebied van gespreksvaardigheden en het omgaan met controverse in het klaslokaal.

Wanneer is het belangrijk om terrorisme te bespreken?

TerInfo hanteert een pedagogiek van twee snelheden, die elkaar aanvullen. Dit houdt in dat het lesmateriaal zowel ad hoc, na een recente gebeurtenis, als op een meer structurele wijze kan worden ingezet. Na incidenten streven we ernaar om binnen een paar dagen een lesbrief te publiceren met kennis en handvatten. De meer algemene lesplannen, artikelen en grote vragen kunnen op ‘rustige momenten’ worden besproken. Dit helpt leerlingen om incidenten te koppelen aan de eerder opgedane inzichten en zo de gebeurtenis beter te kunnen duiden.

Contact

Hoe neem ik contact met jullie op?

Heb je vragen die je hier niet kunt terugvinden? Of ben je op zoek naar meer ondersteuning bij het bespreken van controversiële onderwerpen in de klas of bij problemen die mogelijk spelen op jouw school? Neem dan contact met ons op via ter-info@uu.nl of op 030 253 60 33.

Kan ik als organisatie met jullie samenwerken?

Zie je een mogelijke samenwerking voor je tussen jouw organisatie en TerInfo? We drinken graag een (digitale) kop koffie om kennis te maken. Neem contact met ons op. 

Kan ik feedback geven op jullie lesmateriaal?

Wil je een ervaring delen uit het klaslokaal, of feedback leveren op een van onze lessen of lesbrieven? We horen graag van je! Stuur ons een mailtje op ter-info@uu.nl.

Nieuws

Hoe blijf ik op de hoogte van TerInfo?

Elke eerste vrijdag van de maand sturen we een update naar ons netwerk, en incidenteel een extra nieuwsbrief naar aanleiding van disruptieve momenten of rondom nieuw lesmateriaal. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan. We zijn bovendien actief op LinkedIn. Je kunt ons hier volgen.