Multi-perspectiviteit

Eenvoudige les waarin kinderen aan de hand van opdrachten leren dat je vanuit verschillende kanten naar iets kunt kijken en dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. 

Informatie voor de docent

Voor TerInfo is een pedagogisch kader ontwikkeld. Daarin staat o.a. multiperspectiviteit centraal, wat kort gezegd betekent dat verschillende perspectieven op één gebeurtenis tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan. In de klas is het van belang dat gebeurtenissen vanuit meerdere perspectieven benaderd worden, omdat de leerlingen in de klas verschillende (culturele) achtergronden en hierdoor andere perspectieven op gebeurtenissen kunnen hebben. Leerlingen . . .

Registreer nu voor gratis toegang

De inhoud is alleen toegankelijk voor mensen met een TerInfo-account. Voor het aanvragen van een TerInfo-account kunt u op de knop hieronder klikken.

Vergeet hier bij niet te vermelden namens welke school de aanvraag wordt gedaan en op welke niveaus er les wordt gegeven.