Terrorisme in de media

Het aantal mediaberichten over terroristische aanslagen kan sommige leerlingen het idee geven dat de kans op terroristische aanslagen in Nederland groter is dan daadwerkelijk het geval is. Deze misvatting kan leerlingen bang en onzeker maken. Het doel van deze workshop is om gevoelens van angst en onzekerheid te verminderen door leerlingen te laten zien hoe de berichtgeving door de media rondom terrorisme werkt. 

Informatie voor de docent

In deze workshop gaan de leerlingen zelf in groepjes aan de slag met een opdracht over de representatie van terrorisme in de media. Hierbij zullen . . .

Registreer nu voor gratis toegang

De inhoud is alleen toegankelijk voor mensen met een TerInfo-account. Voor het aanvragen van een TerInfo-account kunt u op de knop hieronder klikken.

Vergeet hier bij niet te vermelden namens welke school de aanvraag wordt gedaan en op welke niveaus er les wordt gegeven.