Een vijfde golf? Rechts-extremistisch terrorisme

Basisles waarin leerlingen aan de hand van een opdracht meer leren over rechts-extremistisch terrorisme, dat mogelijk de vijfde golf van terrorisme vormt. Ze beantwoorden eerst een aantal deelvragen, waarna ze de hoofdvraag moeten beantwoorden: In hoeverre is de wens van sommige rechts-extremisten – dat elk volk een eigen land krijgt – haalbaar?

Informatie voor de docent

De Amerikaanse terrorisme-expert David Rapoport bedacht de ‘golventheorie’ van het moderne terrorisme, waarin hij stelt dat terrorisme komt en gaat in vier golven. Vanwege aanslagen in onder meer

Registreer nu voor gratis toegang

De inhoud is alleen toegankelijk voor mensen met een TerInfo-account. Voor het aanvragen van een TerInfo-account kunt u op de knop hieronder klikken.

Vergeet hier bij niet te vermelden namens welke school de aanvraag wordt gedaan en op welke niveaus er les wordt gegeven.