Over ons


TerInfo is een mobiele website gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de samenleving. We ontwikkelen materiaal voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het platform helpt docenten om terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met verschillende leeftijdsgroepen. TerInfo biedt beknopte en evenwichtige informatie en de nodige pedagogische handvatten om klassikaal het gesprek aan te gaan over terrorisme: wat het beoogt, waarom het verwerpelijk is en wat eraan gedaan wordt. In het geval van aan terrorisme gerelateerde maatschappelijke gebeurtenissen met weerklank op de scholen helpt TerInfo leerkrachten om snel met een pedagogisch verantwoorde duiding te komen.

Het aangeboden materiaal (inhoudelijke informatie over terrorisme en lesmateriaal) is ontwikkeld door experts van de UU in samenspraak met onderwijsprofessionals en richt zich op leerlingen met verschillende achtergronden alsmede uit verschillende leeftijdsgroepen, van bovenbouw primair onderwijs tot bovenbouw voortgezet onderwijs. Diverse artikelen en opdrachten maken duidelijk wat er is gebeurd, hoe we het verklaren, hoe we ermee kunnen omgaan en wat het voor de scholieren zelf betekent.

De UU begeleidt het gebruik van TerInfo op scholen en documenteert praktijkervaringen om het platform te verbeteren. Gekoppeld aan het gebruik van het online platform biedt de UU de mogelijkheid met teams van trainers en studenten langs te komen op scholen.

Achtergrond

Er wordt verschillend over terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de samenleving gedacht en gesproken. Dat kan er op haar beurt voor zorgen dat spanningen in de klas toenemen als deze onderwerpen niet op een doordachte manier behandeld worden. Tegelijkertijd hebben heftige gebeurtenissen, zoals aanslagen, een enorme impact op de klas. Dat versterkt juist de noodzaak om toch over het onderwerp in gesprek te gaan.

Wie zijn wij

TerInfo is voortgekomen uit de zogeheten Taskforce Radicalisering en Polarisatie die door de Gemeente Utrecht ter ondersteuning van Utrecht Zijn We Samen (UZWS) in het leven is geroepen in 2015. UZWS is een programma gericht op het tegengaan van radicalisering en polarisering in Utrecht. Hoogleraren Beatrice de Graaf en Micha de Winter ontwikkelden ideeën om het domein van het onderwijs bij dit programma te betrekken. Op basis van diverse verzoeken uit het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) om les te geven over terrorisme, kwam professor de Graaf op het idee om een website te lanceren met artikelen over terrorisme. Professor De Graaf bedacht dit vanuit de stelling dat aan terrorisme gerelateerde gebeurtenissen, politiek geweld of anderszins gewelddadige crises (coups) die in het heden plaatsvinden, altijd een context in het verleden hebben. Deze incidenten kunnen pas goed begrepen worden als er wordt uitgezoomd en niet mee wordt gegaan in de ‘moral panic’ en waan van de dag. Het gaat dus niet alleen om vaardigheden om weerbaar te worden tegen terrorisme, maar ook om state-of-the-art kennis en het kunnen interpreteren en begrijpen van die kennis. Daarom is kennisoverdracht het belangrijkste middel van TerInfo. Dit kan echter niet zonder pedagogische verankering. Het onderwijsmateriaal is daarom ontwikkeld door experts van de Universiteit Utrecht (vanuit de afdelingen Geschiedenis, Pedagogiek, Informatiekunde, Sociologie en Religiewetenschappen) in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht, onderwijsprofessionals, onderwijsbesturen en andere maatschappelijke actoren in Utrecht.

Gebruikersinformatie

TerInfo biedt objectieve en historisch onderbouwde informatie over aan terrorisme gerelateerde concepten, gebeurtenissen, individuen en groeperingen en bij heftige gebeurtenissen in de samenleving. Zo zijn er artikelen die specifiek gaan over groeperingen als IS, aanslagen zoals die in Brussel, Barcelona en Kabul, maar ook wordt er aandacht besteed aan de avondklokrellen, complottheorieën en bredere vragen zoals: hoe bang moeten we zijn voor terrorisme? Elk artikel bevat relevante links met meer informatie en eventuele filmpjes die gebruikt kunnen worden. Uiteindelijk bevat elk artikel verschillende tools om het onderwerp van het artikel bespreekbaar te maken in de les en te laten zien dat er verschillende perspectieven op terrorisme en politiek geweld mogelijk zijn, maar dat we in Nederland binnen het kader van de democratische rechtsstaat moeten blijven. Deze benadering – die multiperspectiviteit verbindt met pragmatische realiteitszin en pedagogische instructie aan jongeren (want het kan al strafbaar zijn om IS-materiaal verder te sturen) – valt in zeer goede aarde bij deelnemende docenten.

Daarnaast zijn er ook artikelen met aandacht voor de vraag hoe al deze kennis het beste toegepast kan worden in klassikale context. De inhoud van deze pedagogisch onderbouwde stukken in combinatie met de informatieve artikelen over aan terrorisme gerelateerde onderwerpen helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de klas.

Ten slotte zijn er op TerInfo ook een aantal voorbeeldlessen en veel externe links met tips en informatie over het bespreken van maatschappelijk gevoelige informatie met kinderen van verschillende leeftijden.

Wat biedt TerInfo?

  • Een mobiele website met hoogwaardige beknopte informatie over terrorisme

  • Praktische ideeën en opdrachten om het gesprek met leerlingen aan te gaan

  • Behulpzame duiding in het geval van actuele aan terrorisme gerelateerde maatschappelijke gebeurtenissen

  • Informatie en handvatten gericht op docenten van de bovenbouw van het primair onderwijs, de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo.

groepsfoto_terinfo

Het werk van TerInfo wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het KF Heinfonds.

KFHein
Click here to revoke the Cookie consent