De manier waarop onze leerlingen na de lessen van TerInfo naar de wereld én anderen kijken, maakt dat zij als burger in staat zijn om met meer begrip en empathie de beweegredenen en daden van anderen te beoordelen.