Gijzeling Ede: hoe bespreek je dit met je klas?

Zaterdag 30 maart 2024 vond er een gijzeling plaats in een café in Ede. De gijzelnemer, een 28-jarige man, hield urenlang vier personeelsleden van het café gegijzeld. De man zou messen en explosieven bij zich hebben gehad. In verband met de veiligheid van omwonenden werd het hele centrum van Ede afgesloten en werden meerdere huizen ontruimd. Na enkele uren van onderhandeling met de politie werden eerst drie gegijzelden vrijgelaten, later ook de laatste gijzelaar. Ten slotte kwam de gijzelnemer het café uit. Hij werd direct aangehouden door de politie. De gijzelnemer was bekend bij politie en justitie, onder andere voor een veroordeling voor bedreiging in 2023. Volgens de politie is er geen sprake van een terroristisch motief. Wat het motief van de man wel is geweest, is nog onbekend. 

De gijzeling werd binnen enkele uren groot nieuws in Nederland. Het nieuws bereikte ook het buitenland. Onder andere de Belgische media, de Amerikaanse zender CNN, Al Jazeera en de Britse zender BBC besteedden aandacht aan de gijzeling. De gijzeling in Ede werd in reguliere media en op sociale media breed uitgemeten. Er is dus een grote kans dat kinderen en jongeren met het nieuws in aanraking zijn gekomen en hier vragen over hebben. Bovendien laat de gijzeling in Ede goed zien hoe een heftige gebeurtenis kan leiden tot nepnieuws en speculaties.

Terwijl de gijzeling nog bezig was en er nog geen informatie beschikbaar was over de identiteit van de dader, werd op sociale media namelijk gespeculeerd over de mogelijke identiteit van de gijzelnemer. Zo werden een man en een vrouw uit Kesteren en een Eritrese vluchteling slachtoffer van speculaties. Er werden foto’s verspreid en de man uit Kesteren, die niets met de gijzeling te maken had, werd zelfs bedreigd. We tippen enkele werkvormen uit ons archief die je goed kunt gebruiken om de gijzeling in Ede te bespreken, en om bijvoorbeeld stil te staan bij de rol van media bij dit soort gebeurtenissen.

De gijzeling in Ede bespreken in de klas? 

Wil je leerlingen laten ervaren hoe het schrijven van een nieuwsartikel werkt en welke bronnen hierbij wel of niet gebruikt kunnen worden? Geef dan de les Journalisten aan het werk (**). In deze les gaan leerlingen aan de slag als journalisten van een krant die verslag doen van een fictieve aanslag. Ze leren kritisch om te gaan met informatie, informatie te verwerken, vragen te stellen en informatie te beoordelen.  

Op onze site staan ook werkvormen voor verschillende niveaus om heftig nieuws te bespreken in de klas en om leerlingen onderzoek te laten doen naar een gebeurtenis in het nieuws. Zo leren leerlingen in de werkvorm Feiten op een rij (*** en ****) hoe ze informatie kunnen samenvatten en hoe ze zich kunnen wapenen tegen desinformatie.

In de werkvorm Dobbelsteen met vragen (***) formuleren leerlingen zelf vragen over een heftige gebeurtenis aan de hand van een dobbelsteenspel. Deze werkvormen maken veelal gebruik van TerInfo-artikelen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een nieuwsartikel uit te kiezen over de gijzeling in Ede. 

Zijn de emoties met betrekking tot gijzeling in je klas hoog? Gebruik dan de werkvorm Tweegesprek op Tijd (**). Lees ook de Do’s en Don’ts door voor algemene tips over het bespreken van heftige onderwerpen in je klas. 

Credits thumbnail

Michiel Verbeek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl