TerInfo tipt: Lesgeven over migratie 

Waarom migreren mensen? Hoe werkt asiel? Wat heeft klimaatverandering te maken met migratie? Of met kolonialisme en ongelijkheid? Migratie is een onderwerp dat regelmatig in het nieuws komt en waarover bij veel leerlingen thuis gesproken wordt. Maar het kan een lastig onderwerp zijn om in het klaslokaal te bespreken. Hoe doe je recht aan de veelzijdigheid en gelaagdheid van het onderwerp? En hoe bespreek je migratie zonder verstrikt te raken in een verhitte discussie? Hiervoor tipt TerInfo het lesmateriaal van Teaching Immigration In European Schools (TIES). Dit Europese project, waarbinnen onderzoekers in samenspraak met docenten, studenten en migranten een reeks lesmodules ontwikkelden, brengt wetenschappelijke kennis over migratie naar het klaslokaal.  

Waarom is het belangrijk om migratie te bespreken in het klaslokaal?

De beelden van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen in de zomer van 2022 buiten moesten slapen. De discussie rondom de spreidingswet. De opening van een AZC in het dorp of de stad. De tekorten op de woningmarkt, en de discussie over wie bovenaan de wachtlijsten mag staan. Leerlingen krijgen veel mee van actuele gebeurtenissen en discussies, vaak meer dan ouders/verzorgers en docenten denken. Het is belangrijk om daar context bij te bieden, en om leerlingen met kennis en feiten een waarheidsgetrouw en genuanceerd beeld over migratie te geven. Goed, actueel en vakoverstijgend lesmateriaal helpt daarbij: migratie is immers een onderwerp dat diverse schoolvakken doorweeft. 

Hoe kun je migratie dan bespreken zonder verstrikt te raken in een verhit debat?

Leerlingen brengen hun eigen ideeën, ervaringen en meningen over migratie mee naar het klaslokaal, wat kan leiden tot gevoeligheden. Niet alleen omdat er veel over gepraat wordt, maar ook gezien de toenemende diversiteit van sociale, culturele en geografische achtergronden in de Nederlandse klaslokalen. Het is noodzakelijk dat docenten dit onderwerp op een bedachtzame manier bespreken en uitleggen dat er een verschil is tussen het feitelijke proces van migratie en de vaak controversiële maatschappelijke discussie eromheen. Het lesmateriaal van TIES ondersteunt docenten bij het actief betrekken van leerlingen in gesprekken. Dit stimuleert de leerlingen tot kritisch denken over dit onderwerp, en niet alleen in het verdedigen van hun mening. 

Hoe is het lesmateriaal opgebouwd?

De best practices, handleidingen en negen gratis modules zijn ontwikkeld door een diverse groep van onderzoekers, onderwijzers, schooldocenten, storytellers, migranten en studenten uit heel Europa. Deze modules zijn ook vertaald naar het Nederlands en afgestemd op de Nederlandse context. Net als bij TerInfo kun je de gewenste lesmodules gratis downloaden en het materiaal selecteren op basis van de interesses en behoeften van jouw klas. Elke module beslaat 45 minuten en is ontworpen om in het huidige curriculum van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en literatuur te passen, geschikt voor middelbare scholieren van verschillende niveaus.

Bijvoorbeeld, bekijk met de leerlingen de geschiedenis van migratie, waarbij ze begrijpen dat het geen nieuw en geïsoleerd fenomeen is. Of onderzoek de complexe manieren waarop migratie en ontwikkeling elkaar beïnvloeden. En nog veel meer! Je vindt het materiaal hier: De modules – TIES (teachingmigration.eu).

Credits thumbnail

Directie Voorlichting (Flickr), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.nl