Wij helpen je om terrorisme en politiek geweld in de klas te bespreken


TerInfo helpt docenten in het primair-, voorgezet onderwijs en het mbo met het bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door het bieden van feitelijke kennis, historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering.

TerInfo biedt lesplannen en inhoudelijke kennis over terrorisme. Het aangeboden materiaal is ontwikkeld door onderwijsprofessionals en experts van de Universiteit Utrecht.

Het platform is gericht op leerlingen van bovenbouw primair onderwijs tot bovenbouw voortgezet onderwijs en mbo-studenten.

Hier vind je een overzicht van artikelen en items die in de media zijn verschenen over TerInfo, of met medewerking van TerInfo.

TerInfo is een initiatief van

Click here to revoke the Cookie consent